Regulamin organizacyjny

 

Zarządzenie Nr 1/2017
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła
z dnia 2 stycznia 2017 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

 

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Nr 1/2017

Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła