Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NAD CHORYM DZIECKIEM LUB CHORYM CZŁONKIEM RODZINY

 

Dokumentami niezbędnymi do wypłaty zasiłku opiekuńczego nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny są:

  • zwolnienie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA)

i

  • wniosek Z-15A – jeżeli sprawujesz opiekę nad dzieckiem

lub

  • wniosek Z-15B – jeżeli sprawujesz opiekę nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

W celu uzyskania wypłaty zasiłku opiekuńczego z ZUS należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy z ZUS na druku Z-15A lub Z-15B w terminie:

  • do 23-go dnia każdego miesiąca, a jeśli termin ten przypada w dzień wolny od pracy wniosek dostarczamy dwa dni wcześniej, jeśli jesteś pracownikiem administracji i obsługi,
  • do 29-go dnia każdego miesiąca, a jeśli termin ten przypada w dzień wolny od pracy wniosek dostarczamy dwa dni wcześniej, jeśli jesteś nauczycielem.

W przypadku niedostarczenia w terminie odpowiedniego wniosku o zasiłek opiekuńczy do Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła będzie to skutkowało brakiem wypłaty zasiłku opiekuńczego z jednoczesnym potrąceniem wynagrodzenia za czas nieobecności wskazany w zwolnieniu lekarskim (e-ZLA).

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego z ZUS:

Z-15A + Informacja

Z-15B + Informacja

Skip to content