Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

ZARZĄDZENIE NR 1069(78)21 PREZYDENTA MIASTA PIŁY z dnia 11 marca 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 1069(78)21
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1047(56)21 Prezydenta Miasta Piły
z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń
w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym na obszarze Miasta Piły

Treść zarządzenia

Skip to content