Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania. Od 01 stycznia 2021 r. obowiązek wdrożenia PPK objął wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki oświatowe.

Pracownicy w wieku 18-54 lat przystępują do niego automatycznie, chyba, że złożą pracodawcy stosowne oświadczenie o rezygnacji z odprowadzania składek. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat i nie ukończyli 70 lat mogą przystąpić do PPK tylko na swój wniosek.

Poniżej znajdują się wzory dokumentów dla pracownika i pracodawcy. Prosimy, aby deklaracje rezygnacji bądź przystąpienia składać u swojego pracodawcy maksymalnie 5 dni przed wypłatą wynagrodzenia w danym miesiącu albo już po terminie wypłaty.

Dokumenty do pobrania:

 1.Wniosek_o_przystąpienie_doPPK__pracownika_55-70lat
 1.Wniosek_o_przystąpienie_doPPK__pracownika_55-70lat

2.Deklaracja_rezygnacji_z_dokonywania_wplat_do_PPK(1)-1
2.Deklaracja_rezygnacji_z_dokonywania_wplat_do_PPK(1)-1

3.Wniosek_o_dokonywanie_wpłat_do_PPK_dla_osób_które_złożyły_deklarację_rezygnacji
3.Wniosek_o_dokonywanie_wpłat_do_PPK_dla_osób_które_złożyły_deklarację_rezygnacji
4.Informacja_o_wznowieniu_dokonywania_wpłat_do_PPK
4.Informacja_o_wznowieniu_dokonywania_wpłat_do_PPK
5.Deklaracja_prcownika_obniżenia_wpłat_podstawowych_do_PPK
5.Deklaracja_prcownika_obniżenia_wpłat_podstawowych_do_PPK
6.Deklaracja_pracownika_w_zakresie_dokonywania_wpłat_dodatkowych_do_PPK
6.Deklaracja_pracownika_w_zakresie_dokonywania_wpłat_dodatkowych_do_PPK
7.Informacja_o_obowiązku_złożenia_wniosku_o_wypłatę_transferową_po_zmianie_instytucji_finansowej
7.Informacja_o_obowiązku_złożenia_wniosku_o_wypłatę_transferową_po_zmianie_instytucji_finansowej
8.Oświadczenie_w_sprawie_niewyrażenia_zgody_na_wypłatę_transferową_po_zmianie_instytucji_finansowej
8.Oświadczenie_w_sprawie_niewyrażenia_zgody_na_wypłatę_transferową_po_zmianie_instytucji_finansowej
9.Oswiadczenie_o_zawartych_umowach_o_prowadzenie_PPK
9.Oswiadczenie_o_zawartych_umowach_o_prowadzenie_PPK
10.Informacja_o_obowiązku_złożenia_wniosku_o_wypłatę_transeforwą_po_złożonym_oświadczeniu_o_umowach
10.Informacja_o_obowiązku_złożenia_wniosku_o_wypłatę_transeforwą_po_złożonym_oświadczeniu_o_umowach
11.Oświadczenie_w_sprawie_niewyrażenia_zgody_na_wypłatę_transferową_po_zmianie_podmiotu_zatrudniającego
11.Oświadczenie_w_sprawie_niewyrażenia_zgody_na_wypłatę_transferową_po_zmianie_podmiotu_zatrudniającego
12. informacja_dotycząca_PPK_nowa_od_10.06.2022
12. informacja_dotycząca_PPK_nowa_od_10.06.2022

Skip to content