Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Zmiana danych

 

W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu zamieszkania pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę. Zmiany te mają bowiem istotny wpływ na prawidłowe sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz konieczność dokonania zmian w Programie „Płatnik” (zał. 1).

 1. Zmiana danych osobowych pracownika

Skip to content