Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

ZARZĄDZENIE NR 1761(332)22 PREZYDENTA MIASTA PIŁY z dnia 13 czerwca 2022 r.

 

 

Zarządzenie Nr 1761(332)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia procedury gromadzenia, weryfikacji poprawności i kompletności bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz zasad kontroli
poprawności wprowadzanych danych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła oraz wpisanych do ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piły

 

Treść zarządzenia

 

Skip to content