Obsługa jednostek

 

Kadry

Teresa Karcz
Pok. 703
tel. 600 846 491
tkarcz@cuw.pila.pl

Płace

Anna Kurczalska
Pok. 704
tel. 600 997 945
akurczalska@cuw.pila.pl

Izabela Capelik
Pok. 704
tel. 600 997 853
icapelik@cuw.pila.pl

Prowadzenie spraw związanych z systemem ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszem Pracy i realizacja obowiązków płatnika składek

Romana Malińska
Pok. 703
tel. 600 846 487
rmalinska@cuw.pila.pl

Obsługa finansowo-księgowa

Jednostki obsługiwane

Izabela Szeszuła
Pok. 705
tel. 602 383 479
iszeszula@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole Nr 1
ul. Witaszka 4, 64-920 Piła

Publiczne Przedszkole Nr 5
ul. Konopnickiej 7, 64-920 Piła

Publiczne Przedszkole Nr 17
im. Krasnala Hałabały
ul. Śniadeckich 3a, 64-920 Piła

Dorota Prasek
Pok. 705
tel. 602 639 798
dprasek@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole Nr 3
ul. W. Pola 16, 64-920 Piła

Publiczne Przedszkole Nr 6
im. Jasia i Małgosi
ul. Żeleńskiego 15, 64-920 Piła

Publiczne Przedszkole Nr 11
ul. św. Jana Bosko 2, 64-920 Piła

Ewa Pinkowska-Jankowiak
Pok. 705
tel. 602 386 267
epinkowska@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole Nr 4
ul. Kusocińskiego 10a, 64-920 Piła

Publiczne Przedszkole Nr 7
im. Pszczółki Mai
ul. Witosa 22a, 64-920 Piła

Publiczne Przedszkole Nr 8
ul. Spacerowa 23, 64-920 Piła

Małgorzata Składanek-Kubiś
Pok. 706
tel. 602 696 792
mskladanek@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole Nr 2
ul. Roosevelta 38a, 64-920 Piła

Publiczne Przedszkole Nr 12
ul. Reja 11, 64-920 Piła

Publiczne Przedszkole Nr 16
im. Czerwonego Kapturka
ul. Powstańców Wlkp. 86a, 64-920 Piła

Dorota Sierszuła
Pok. 706
tel. 602 609 338
dsierszula@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole Nr 13
ul. Kraszewskiego 2, 64-920 Piła

Publiczne Przedszkole Nr 14
im. Wróbelka Elemelka
ul. Jana Brzechwy 10, 64-920 Piła

Publiczne Przedszkole Nr 18
im. Kubusia Puchatka
ul. Trentowskiego 3, 64-920 Piła

Teresa Mucha
Pok. 706
tel. 602 711 649
tmucha@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole Nr 15
ul. Grabowa 20, 64-920 Piła

Publiczne Przedszkole Nr 19
im. Misia Uszatka
ul. Królowej Jadwigi 20, 64-920 Piła

Żłobek Nr 1
ul. Grabowa 7, 64-920 Piła

Skip to content